پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

معاملۀ سلف در موارد اختلافی ← → استفاده از خیار رؤیت در موارد اختلافی

استفاده از خیار غبن در موارد اختلافی

مسأله 1599. بنابر مذهب حنفی و شافعى براى فرد مغبون در معامله، خیار غبن ثابت نیست، ولی در مذهب امامیّه این خیار[1] ثابت است.
بنابراین، هر جا که از نظر مذهب امامیّه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل تسنّن منکر آن باشد، براى شخص امامى مذهب - از باب «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى» - جایز است که پیرو اهل تسنّن را به نبود خیار غبن ملزم کند به شرط آنکه مذهب اهل تسنّن در‌ آن محیط بر همگان نافذ باشد، به گونه‌ای که شخص امامی نیز به آن ملزم می‌گردد.

[1]. با شرایطی که در فصل «خرید و فروش»، مبحث «خیارات» ذکر شده است.
معاملۀ سلف در موارد اختلافی ← → استفاده از خیار رؤیت در موارد اختلافی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français