پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

احکام دیگر ولایت برنابالغ / جایگاه سایر افراد (غیر ولیّ شرعی) نسبت به امور نابالغ ← → ج. حاکم شرع

د. مؤمنین عادل

مسأله 1631. اگر فرد نابالغ پدر یا جدّ پدری نداشته و قیّمی نیز از جانب آنان برای وی تعیین نشده باشد و دسترسی به حاکم شرع نیز ممکن نباشد، ولایت در اموال وی با مؤمنین عادل است که با توجّه به «مصلحت» او عمل نمایند؛
مراد از «مصلحت» در مسألۀ «1627» ذکر شد، بلکه احتیاط مستحب آن است که به مواردی اکتفا شود که ترک آن باعث ضرر و فساد باشد؛ مثل اینکه فرد مؤمن بترسد اگر مال نابالغ را نفروشد، مالش از بین برود.
شایان ذکر است، در این مورد یک مؤمن عادل نیز کافی است؛ ولی اگر مؤمن عادلی در دسترس نباشد، سایر مؤمنین چنین ولایتی دارند.
احکام دیگر ولایت برنابالغ / جایگاه سایر افراد (غیر ولیّ شرعی) نسبت به امور نابالغ ← → ج. حاکم شرع
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français