پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرایط سودآوری با اموال نابالغ ← → د. مؤمنین عادل

احکام دیگر ولایت برنابالغ / جایگاه سایر افراد (غیر ولیّ شرعی) نسبت به امور نابالغ

مسأله 1632. غیر از افرادی که در مسائل قبل به عنوان ولیّ - با ترتیب فوق - ذکر شد، سایر افراد حتّی بستگان نزدیک مانند مادر، برادر، پدربزرگ مادری، عمو، دایی و... ولایتی ندارند و تصرّفات آنان در موارد مذکور[1] صحیح نبوده و نیاز به اجازۀ «ولیّ شرعی» دارد؛
البتّه، ولیّ شرعی می‌تواند در محدودۀ ولایت خود، انجام تمام یا برخی از تصرّفات مربوط به نابالغ را به شخص دیگری که مورد اعتماد است واگذار کند و وی را وکیل خویش قرار دهد؛
مثلاً پدر می‌تواند امور مربوط به تعلیم و تعلّم، ثبت نام مدرسه یا تصرّفات مربوط به اموال فرزندان نابالغ خود را با رعایت مسائل شرعی به مادرشان واگذار نماید و وی را وکیل قرار دهد.
مسأله 1633. اگر فردی غیر از قیّم شرعی بدون اجازه، مال نابالغ را معامله کند، مثلاً سایر ورثه، اموال به ارث رسیده به آنان که با مال نابالغ مشترک (مشاع) است را بفروشند یا اجاره دهند، تصرّفات آنان در صورتی صحیح و نافذ است که به ولیّ شرعی نابالغ - با رعایت ترتیب مذکور در مسائل قبل - مراجعه کنند و وی با رعایت مصلحت نابالغ، آن تصرّفات را مجاز به حساب آورد؛ یا آنکه خودِ نابالغ پس از بالغ و رشید شدن، آنها را اجازه دهد؛
در غیر این صورت، تصرّفات انجام شده نسبت به مال نابالغ باطل است.

[1]. مواردی که توضیح آن در مسائل قبل ذکر شد.
شرایط سودآوری با اموال نابالغ ← → د. مؤمنین عادل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français