پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

هدیه و هبه به نابالغ ← → شرایط سودآوری با اموال نابالغ

لزوم اذن ولیّ جهت تصرّف دیگران در مال نابالغ

مسأله 1635. اگر دیگران بخواهند در اموال نابالغ تصرّف کنند - مثلاً بخواهند از وسایل او استفاده نمایند - باید از ولیّ او اجازه داشته باشند و در این امر، دانستن رضایت قلبی ولیّ کافی نیست؛
البتّه اجازۀ ولیّ لازم نیست صریح باشد؛ بلکه با هر یک از موارد مذکور در مسألۀ «721» محقّق می‌شود.[1]

[1]. مثلاً می‌توان گفت: ثبت نام بچّۀ نابالغ در مدرسه جهت تحصیل که توسط ولیّ شرعی او صورت می‌گیرد، عرفاً اجازه در برخی از امور رایج و معمول در مدارس مانند به‌کارگیری او جهت نقل و انتقال وسایل کمک آموزشی و ورزشی و نیز درخواست از او جهت نوشتن تکالیف و حلّ مسائل در کلاس و منزل یا برداشتن دفتر و کتاب دانش‌آموز توسط معلّم جهت بررسی تکالیف وی و... نیز می‌باشد.
هدیه و هبه به نابالغ ← → شرایط سودآوری با اموال نابالغ
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français