پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

لزوم اذن ولیّ جهت تصرّف دیگران در مال نابالغ ← → احکام دیگر ولایت برنابالغ / جایگاه سایر افراد (غیر ولیّ شرعی) نسبت به امور نابالغ

شرایط سودآوری با اموال نابالغ

مسأله 1634. اگر ولیّ شرعی نابالغ بخواهد اموال وی را در اختیار فرد دیگری قرار دهد؛ مثل اینکه آن را جهت مضاربه یا سود‌آوری به شخصی بدهد، باید آن فرد، مورد اعتماد (ثقه) و امین باشد، در غیر این صورت ضامن است.
لزوم اذن ولیّ جهت تصرّف دیگران در مال نابالغ ← → احکام دیگر ولایت برنابالغ / جایگاه سایر افراد (غیر ولیّ شرعی) نسبت به امور نابالغ
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français