پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

معنای بیماری متّصل به فوت ← → اقرار مالی مریضی که بیماریش متّصل به فوت است

اجازۀ ورثه نسبت به تصرّفات بیش از ثلث مریض

مسأله 1696. اگر فرد بیمار در بیماری متّصل به فوتش تصرّفاتی بیش از ثلث انجام دهد، در صورتی که بعضی از ورثه، آن را اجازه داده و برخی، اجازه ندهند، تصرّفات بیش از ثلث، به اندازۀ سهم الارث افرادی که اجازه داده‌اند، صحیح می‌باشد؛
بنابراین، اگر مثلاً مقدار تصرّف بیش از ثلث 20 میلیون تومان بوده و سهم الارث فردی که اجازه داده نصف آن باشد، به اندازۀ 10­ میلیون تومان از آن تصرّف، صحیح است؛
البتّه، اجازۀ افرادی مثل نابالغ، دیوانه و سفیه، اثر شرعی ندارد.
مسأله 1697. اگر ورثه تصرّفات را تنها به مقدار معیّنی بیش از ثلث اجازه دهند، به همان اندازه از تصرّفات صحیح است.
مسأله 1698. اجازۀ وارث بالغ رشید چه در زمان حیات مریض باشد و چه بعد از فوت وی، صحیح و نافذ است و اگر پس از اجازه پشیمان شود، نمی‌تواند آنچه را اجازه داده رد کند؛
البتّه، اگر در زمان حیات، تصرّفات بیش از ثلث مریض را رد کرده باشد، می‌تواند پس از مرگ او اجازه دهد؛ ولی اگر پس از فوت مریض رد صورت بگیرد، اجازۀ بعدی بی‌اثر است.
معنای بیماری متّصل به فوت ← → اقرار مالی مریضی که بیماریش متّصل به فوت است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français