پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

3. احکام سخن گفتن با نامحرم ← → موارد استثنا پیرامون احکام نگاه و پوشش و لمس / نگاه و پوشش در مورد زنی که انسان قصد ازدواج با او را دارد

نگاه و لمس و پوشش در شرایط ضرورت و اضطراری

مسأله 41. حرام بودن نگاه و لمس، ‌در مورارد اضطراری و ضرورت استثنا می‌شود. بنابراین، اگر فرد ناچار باشد مثلاً‌ برای نجات دادن نامحرم از آتش‌سوزی یا غرق شدن، به بدن یا موی او نگاه کرده یا آن را لمس نماید، چنین نگاه و لمسی حرام نیست؛
البتّه، در نگاه و لمس لازم است فقط به مقدار ضرورت اکتفا شود، پس اگر ممکن است باید برای لمس بدن نامحرم از دستکش و مانند آن استفاده نماید.[1]

[1]. برخی از احکام مراجعه به پزشک، در فصل «مسائل پزشکی» ذکر می­شود.
3. احکام سخن گفتن با نامحرم ← → موارد استثنا پیرامون احکام نگاه و پوشش و لمس / نگاه و پوشش در مورد زنی که انسان قصد ازدواج با او را دارد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français