پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

10. کافر و مرتدّ ← → 8. زن و شوهری که لِعان کرده ­اند

9. زنی که زوجۀ پنجم فرد به حساب آید

مسأله 141. فردی که داراى چهار زوجۀ دائمى است، نمی­تواند با زن دیگری ازدواج دائم نماید؛ مگر آنکه بعضى از همسران او بمیرند یا رابطۀ زوجیّت بین وی و بعضی از همسرانش به سبب طلاق یا فسخ عقد ازدواج یا مانند آن از بین برود.
مسأله 142. اگر فردی که چهار زوجۀ دائمی دارد، یکی از آنان را طلاق رجعى دهد، باید صبر کند تا ایّام عدّۀ آن زن تمام شود و قبل از تمام شدن عدّه نمی­تواند با زن دیگری ازدواج دائم نماید.
این حکم، بنابر احتیاط واجب در مورد طلاق بائن یا فوت بعضی از همسران نیز جاری می­باشد؛
امّا در صورت فسخ یا باطل شدن ازدواج مرد با بعضی از همسرانش به جهت رضاع و مانند آن، می­تواند قبل از تمام شدن ایّام عدّه، با زن دیگری ازدواج دائم نماید؛
البتّه اگر زن از افرادی است که عدّه ندارند مانند زن یائسه، مرد می­تواند بلافاصله بعد از طلاق، با زن دیگری ازدواج دائم کند.
10. کافر و مرتدّ ← → 8. زن و شوهری که لِعان کرده ­اند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français