پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حاکم شرع ← → ولایت بر فرد نابالغ ومجنون / پدر و پدربزرگ پدری

وصیّ پدر یا پدربزرگ پدری

مسأله 168. اگر در وصیّت پدر یا جدّ پدری تصریح شده باشد که در امر ازدواج نیز برای وصیّ (قیّم) ولایت بر نابالغ وجود دارد یا آنکه عبارت وصیّت اطلاق داشته و طوری باشد که شامل ازدواج هم بشود، ثابت بودن ولایت برای وصیّ در این مورد محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود؛ به این صورت که اگر ضرورتی در ازدواج او پیش آمد، این کار بنابر احتیاط واجب با توافق وصیّ و حاکم شرع انجام شود.[1]

[1]. در غیر موارد مذکور، وصیّ (قیّم) بنابر فتویٰ ولایت در امر ازدواج بچّۀ نابالغ ندارد.
حاکم شرع ← → ولایت بر فرد نابالغ ومجنون / پدر و پدربزرگ پدری
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français