پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

1. معنای صیغۀ عقد را - هرچند به‌طور اجمالی - بداند ← → 5. شروع مدّت عقد از هنگام تحقّق آن باشد (بنابر احتیاط واجب)

شرایط عاقد

مسأله 189. کسی که صیغۀ عقد را جاری می­کند باید دارای شرایط ذیل باشد:
1. معنای صیغۀ عقد را - هرچند به‌طور اجمالی- بداند؛
2. هنگام اجرای صیغۀ عقد، قصد انشاء و ایجاد معنای آن را داشته باشد؛
3. عاقل و بالغ باشد؛
4. اگر عاقد غیر از زوجین باشد، باید وکیل آنها بوده یا از آنان اجازه داشته باشد یا ولیّ شرعی آنان محسوب شود.
5. اگر عاقد وکیل زن و مرد، یا ولیّ شرعی آنان است، در موقع عقد، زوجین را معیّن کند؛
توضیح این موارد در مسائل بعد ذکر می‌گردد.
1. معنای صیغۀ عقد را - هرچند به‌طور اجمالی - بداند ← → 5. شروع مدّت عقد از هنگام تحقّق آن باشد (بنابر احتیاط واجب)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français