پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

4. اگر عاقد غیر از زوجین است، وکیل یا ولیّ آنان بوده یا از آنها اجازه داشته باشد ← → 2. هنگام اجرای صیغۀ عقد قصد انشاء و ایجاد معنای آن را داشته باشد

3. عاقل و بالغ باشد

مسأله 192. فردی که صیغۀ عقد را می­خواند باید عاقل و ممیّز باشد؛ در غیر این صورت عقد باطل است.
مسأله 193. اگر فرد نابالغ ممیّز بدون اذن ولیّ شرعی خویش، با خواندن صیغۀ عقد، خود را به ازدواج فردی در آورد، عقد مذکور باطل است. همچنین، اگر عقد مذکور با اذن ولیّش باشد ولی انتخاب همسر، تعیین مهر و شرایط عقد به خودش واگذار شده باشد، چنین عقدی صحیح نیست.
امّا اگر امور مذکور را ولیّش عهده­دار شود و فرد نابالغ ممیّز را فقط وکیل در اجرای صیغۀ عقد نماید، صحیح بودن چنین عقدی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛
شایان ذکر است، احتیاط مذکور در جایی که نابالغ ممیّز، وکیل در اجرای صیغۀ عقد برای غیر خودش باشد نیز جاری می­باشد.[1]

[1]. بنابراین، اگر طرفین قصد جدا شدن از هم را ندارند، بنابر احتیاط واجب به چنین عقدی اکتفا نکرده و دوباره با رعایت شرایط، صیغۀ عقد را اجرا نمایند، امّا اگر قصد جدایی داشته باشند، بنابر احتیاط واجب - با رعایت شرایط - اقدام به اجرای صیغۀ طلاق در عقد دائم و بخشش مدّت باقیمانده در عقد موقّت نمایند. البتّه، چنانچه عقد، دائم و زوج بچۀ نابالغ باشد، طلاق باید توسط خود زوج بعد از بلوغ و رشد صورت گیرد و ولیّش ولایت در اجرای صیغۀ طلاق ندارد و در صورتی که عقد موقّت بوده، ولیّ شرعی می‌تواند - با رعایت شرایط - اقدام به بخشش مدّت باقیمانده از عقد نماید.
4. اگر عاقد غیر از زوجین است، وکیل یا ولیّ آنان بوده یا از آنها اجازه داشته باشد ← → 2. هنگام اجرای صیغۀ عقد قصد انشاء و ایجاد معنای آن را داشته باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français