پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

نوع مهریه و شرایط آن ← → شروط ضمن عقد ازدواج

مهریه[1] / تعریف مهریه

مسأله 217. «مَهر» یا «مَهریه»[2] که به آن «صِداق»[3] یا «کابین» نیز گفته می‌شود مالی است که زن به سبب ازدواج مستحقّ دریافت آن می‌گردد؛
البتّه، گاه بدون اینکه ازدواج صورت گرفته باشد به جهت انجام نزدیکی با زن یا آنچه در حکم نزدیکی است،[4] پرداخت مهریه بر مرد ثابت می‌شود که توضیح موارد فوق در مسائل بعد ذکر می‌شود.

[1]. مسائلی که در این فصل بیان می­شود مربوط به عقد دائم است؛ ولی برخی از آنها در عقد موقّت نیز جاری می­شود.
[2]. «مهریّه» با تشدید (یاء) و بدون آن تلفّظ می­شود.
[3]. این واژه «صِداق» یا «صَداق» تلفّظ می­شود، ولی خواندن آن به کسر (صِداق)، أفصح از فتح (صَداق) است (مجمع البحرین، ج5، ص200، صدق).
[4]. توضیح آنچه در حکم نزدیکی است، در مسألۀ‌ «258» ذکر شده است.
نوع مهریه و شرایط آن ← → شروط ضمن عقد ازدواج
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français