پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

امتناع از تمکین تا زمان پرداخت مهریه ← → بخشش مهریه

مطالبۀ مهریه

مسأله 239. اگر مهریه به صورت دین در ذمّۀ زوج باشد، حکم سایر بدهی­ها در مورد آن جاری می­شود.[1]
بنابراین، اگر مدّت­دار نبوده یا مدّت­دار بوده و زمان پرداخت آن فرا رسیده، زوجه می‌تواند آن را مطالبه نماید و بر زوج واجب است در صورت توانایی مالی، آن را بپردازد؛ ولی چنانچه توانایی مالی نداشته باشد، زوجه باید به وی مهلت دهد.
شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین «مهریۀ عند المطالبه» و «مهریۀ عند الاستطاعه» نیست[197].

[1]. تفصیل احکام بدهی­ها در جلد سوّم فصل «دین» ذکر شد. همچنین، در صورت مفلّس شدن شوهر و صدور حکم حَجْر توسط حاکم شرع، پرداخت مهریه­ای که به صورت دین در ذمّه شوهر است حکم سایر دیون را دارد و بر ادای سایر بدهکاری­هایی که شوهر به دیگران دارد مقدّم نیست.
[2]. هرچند مهریۀ ‌«عند المطالبه» و «عند الاستطاعه» از لحاظ قانونی، تفاوت­هایی با هم دارند.
امتناع از تمکین تا زمان پرداخت مهریه ← → بخشش مهریه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français