پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

4. مدّت عقد از مقدار احتمالی عمر زوجین یا یکی از آن دو بیشتر نباشد ← → 2. مدّت عقد معیّن باشد و در صیغۀ عقد ذکر گردد

3. شروع مدّت عقد موقّت از هنگام تحقّق آن باشد (بنابر احتیاط واجب)

مسأله 338. مدّتی که در عقد موقّت معیّن می­شود، بنابر احتیاط لازم باید متّصل به عقد باشد. بنابراین، اگر صیغۀ عقد اجرا شود و ابتدای مدّت آن مثلاً آغاز هفتۀ بعد باشد، صحیح بودن عقد محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
4. مدّت عقد از مقدار احتمالی عمر زوجین یا یکی از آن دو بیشتر نباشد ← → 2. مدّت عقد معیّن باشد و در صیغۀ عقد ذکر گردد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français