پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

سایر مسائل عقد موقّت / پایان زوجیّت در عقد موقّت ← → 4. مدّت عقد از مقدار احتمالی عمر زوجین یا یکی از آن دو بیشتر نباشد

5. مدّت عقد موقّت برای استمتاع قابلیّت داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)

مسأله 340. مدّت عقد ازدواج موقّت بنابر احتیاط واجب نباید به اندازه­ای کوتاه باشد که در آن مدّت، قابلیّت استمتاع نسبت به زوج و زوجه وجود نداشته باشد.
بنابراین، اگر پدر یا پدربزرگ پدری، دختر یا پسر نابالغ خود را جهت مَحرم شدن برای مدّت کوتاهی به عقد موقّت کسی در آورد، ولی در این مدّت پسر، به‌طور کلّی قابلیّت لذّت بردن نداشته باشد، یا دختر به‌طور کلّی قابلیّت لذّت بردن از او وجود نداشته نباشد، صحیح بودن عقد محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
شایان ذکر است، در فرض مذکور جایز است برای رفع اشکال، مدّت عقد موقّت را طولانی قرار دهند و بعد از اجرای صیغۀ عقد، زوج یا در صورتی که نابالغ است ولیّ شرعی زوج - مانند پدر یا پدر یزرگ پدری - مدّت باقیمانده را ببخشد.[1]

[1]. شایان ذکر است، عقد بچّۀ نابالغ توسط پدر یا پدربزرگ پدری و همین طور بخشش مدّت عقد، باید با رعایت شرایطی باشد که در مسألۀ «166» ذکر شد.
سایر مسائل عقد موقّت / پایان زوجیّت در عقد موقّت ← → 4. مدّت عقد از مقدار احتمالی عمر زوجین یا یکی از آن دو بیشتر نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français