پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ازدواج موقّت با زنی که ادّعا می‌کند شوهر ندارد ← → سایر مسائل عقد موقّت / پایان زوجیّت در عقد موقّت

حقوق زوجین در عقد موقّت

مسأله 351. زوجه در ازدواج موقّت، حقّ القَسْم[1] ندارد. همچنین، برای وی حقّ نفقه ثابت نیست، هرچند از شوهرش آبستن باشد و فرقی ندارد زوجه از اینکه در عقد موقّت، حقّ القسم و حقّ نفقه وجود ندارد، اطلاع داشته باشد یا نه.
مسأله 352. در عقد موقّت زوجه می‏تواند بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج شود، ولی اگر خروج وی از منزل، مانع حقّ استمتاع و نزدیکی زوج باشد، جایز نیست، مگر اینکه عذری داشته باشد؛[2]
البتّه، احتیاط مستحب آن است که زوجه حتّی در صورتی که حقّ شوهر از بین نمی‌رود، بدون اجازه از منزل خارج نشود.
مسأله 353. زن و شوهر در عقد موقّت از یکدیگر ارث نمی­برند و چنانچه ارث بردن از یکدیگر یا ارث بردن یکی از دیگری را در ضمن عقد شرط کرده باشند، صحیح بودن این شرط محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.[3]

[1]. توضیح حقّ القَسْم، در مسألۀ «277» ذکر شد.
[2]. موارد عذر، در مسألۀ «264»بیان شد.
[3]. مانند اینکه اگر شرط ارث بردن زوجه از زوج شده باشد، در صورت فوت زوج، ورثۀ وی با زوجه در این مورد مصالحه نمایند.
ازدواج موقّت با زنی که ادّعا می‌کند شوهر ندارد ← → سایر مسائل عقد موقّت / پایان زوجیّت در عقد موقّت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français