پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

لزوم کاسبی برای تأمین نفقه ← → کیفیّت در اختیار قرار دادن نفقه

مدیون بودن زوج نسبت به نفقات همسر

مسأله 442. اگر شوهر تمام یا بخشی از نفقۀ واجب همسرش را به سبب فقر یا هر علّت دیگری نپردازد، نفقۀ مذکور به صورت بدهی و دین در ذمّۀ شوهر باقی می‌ماند و احکام مربوط به «دین» در مورد آن جاری می­شود.[1]
مسأله 443. در حکم مسألۀ قبل فرقی ندارد که زوجه نفقات مذکور را از مال خود یا با قرض گرفتن و مانند آن تأمین کند یا نه و یا اینکه فرد دیگری نفقات زوجه را به‌طور مجّانی تأمین نماید[2] و در تمام این موارد، زوج بابت نفقات معوَّقه، به زوجه بدهکار می‌باشد.
مسأله 444. اگر فرد ثالثی نفقات واجب زوجه را با اذن حاکم شرع به عنوان دین در ذمّۀ شوهر بپردازد، صحیح است و زوج به همان مقدار، نسبت به آن فرد مدیون محسوب می‌شود؛
ولی اگر شخص ثالث، به‌طور مجّانی از طرف شوهر و به قصد ادای نفقه‌ای که بر عهدۀ اوست نفقات زوجه را بپردازد، دینی بر عهدۀ زوج و زوجه ثابت نمی‌گردد.
مسأله 445. زوجه می­تواند حقّ نفقۀ خویش را نسبت به حاضر یا زمان آینده[3] از عهدۀ شوهر ساقط نماید.
همین طور، نسبت به نفقات زمان گذشته نیز در صورتی که شوهر آن را نپرداخته، دین محسوب شده و اگر زوجه طلب خویش بابت نفقه را اسقاط کرده و شوهر را ابراء ذمّه نماید، شوهر بریء الذمّه می­ شود.[4]

[1]. مسائل مربوط به آن در جلد سوّم، فصل «دین» ذکر شد.
[2]. البتّه، اگر آن فرد نفقات زوجه را از طرف شوهر بپردازد‌، حکم آن در مسألۀ بعد ذکر می‌گردد.
[3]. به‌طور موقّت، مثلاً یک ساله یا برای همیشه.
[4]. شایان ذکر است، در هر صورت پس از اسقاط حقّ نفقه یا ابراء ذمّۀ شوهر، زوجه حقّ پشیمانی و مطالبۀ مجدّد آن را ندارد.
لزوم کاسبی برای تأمین نفقه ← → کیفیّت در اختیار قرار دادن نفقه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français