پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ساقط کردن نفقه ← → هزینه‌هایی که تأمین آنها برای خویشاوند (واجب النفقه) لازم است

کیفیّت در اختیار قرار دادن نفقه

مسأله 471. برای تأمین نفقات خویشاوند (در موارد واجب)، لازم نیست این امور به ملکیّت فرد واجب النّفقه در آید؛ بلکه کافی است اشیای مورد نیاز وی را - اعم از اموال مصرفی و غیر مصرفی - در اختیارش قرار داده و اجازۀ تصرّف و استفاده از آنها را به او بدهد.
شایان ذکر است، در این فرض، فرد مذکور نمی­تواند آن اموال را بدون رضایت مالکش در اختیار شخص دیگری قرار داده یا به وی ببخشد.
مسأله 472. برای تأمین نفقات خویشاوند (در موارد واجب) لازم نیست غذا و مانند آن به محلّ سکونت وی فرستاده شود و تهیّۀ آن در نزد خود فرد (نفقه دهنده) برای استفادۀ او کافی است؛ مگر آنکه برای او (خویشاوند) عذری - مانند بیماری یا دوری راه - باشد که نتواند نزد فرد نفقه دهنده بیاید یا این کار برایش مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی­شود (حَرَج) داشته باشد.
ساقط کردن نفقه ← → هزینه‌هایی که تأمین آنها برای خویشاوند (واجب النفقه) لازم است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français