پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

طلاق / تعریف طلاق ← → 3. نفقۀ اضطرار

4. نفقۀ حیوانات

مسأله 481. مالک هر حیوانی بنابر احتیاط واجب باید نفقۀ آن حیوان را - مانند غذا، آب، سرپناه و سایر احتیاجات - تأمین نماید یا آنکه آن را به فرد دیگری که توانایی تأمین نفقه حیوان را دارد با فروش یا غیر آن واگذار نماید یا اگر از حیواناتی است که قابل تذکیه است، آن را مطابق با دستور شرع بکشد به شرط آنکه این کار تضییع مال به حساب نیاید.
شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی نیست که حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت، پرنده یا غیر آن، اهلی یا وحشی، دریازی یا خشکزی باشد و این مسأله شامل حیواناتی مانند کرم ابریشم یا زنبور عسل یا سگ شکاری نیز می‌گردد.
مسأله 482. حبس و زندانی کردن حیوانات بدون اینکه به آنها آب و غذا بدهد و این امر موجب شود در اثر گرسنگی یا تشنگی بمیرند جایز نیست، هرچند آن حیوانات صاحبی نداشته باشند.[1]

[1]. کشتن حشرات و حیواناتی که موذی بوده یا موجب آلودگی محلّ زندگی شده، در صورتی که ملکیّت یا حقّ اختصاص آنها مربوط به شخصی نباشد اشکال ندارد.
طلاق / تعریف طلاق ← → 3. نفقۀ اضطرار
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français