پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

شرط اوّل: زن از شوهرش کراهت شدید و تنفّر داشته باشد ← → تعریف طلاق خلع

شرایط طلاق خلع

مسأله 549. در طلاق خلع باید تمام شرایطی که در طلاق عادی بیان گردید، رعایت شود و علاوه بر آن، شرایط اختصاصی طلاق خلع نیز مراعات گردد. این شرایط عبارتند از:
شرط اوّل: زن از شوهرش «کراهت شدید و تنفّر» داشته باشد؛
شرط دوّم: زن مهر یا مال معیّن دیگری را به عنوان «عوض طلاق خلع» بذل نماید؛
شرط سوّم: صیغۀ مخصوص طلاق خلع خوانده شود.
توضیح شرایط فوق، در مسائل آینده خواهد آمد.
شرط اوّل: زن از شوهرش کراهت شدید و تنفّر داشته باشد ← → تعریف طلاق خلع
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français