پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ازدواج یا وکالت درعقد نسبت به زنی که ادّعا دارد شوهرش فوت شده ← → ازدواج با زنی که ادّعا می­کند یائسه است

ادّعای شوهردار بودن زن بعد از ازدواج وی

مسأله 643. اگر مردی با زنی که ادّعا نموده شوهر ندارد ازدواج کند و بعداً زوجه ادّعا نماید در هنگام ازدواج شوهر داشته، ادّعایش پذیرفته نمی­شود مگر آنکه شوهر‌دار بودن خود را شرعاً ثابت کند (مثلاً با شهادت دو مرد عادل).[1]
مسأله 644. اگر زن با مردی ازدواج کند و بعد از ازدواج، مرد دیگری ادّعای زوجیّت نسبت به آن زن نماید، ادّعای وی بدون اینکه شرعاً‌ آن را ثابت کند (مثلاً با شهادت دو مرد عادل)، پذیرفته نمی‌شود و نمی‌تواند در مرافعۀ شرعیه نزد حاکم شرع از آنان بخواهد که قسم یاد کنند.

[1]. در گواهی دو مرد عادل (بیّنه)، کافی است شهادت دهند که زن مذکور در هنگام ازدواج با مرد دیگر، شوهر داشته است، هرچند شوهر وی را معیّن نکنند.
ازدواج یا وکالت درعقد نسبت به زنی که ادّعا دارد شوهرش فوت شده ← → ازدواج با زنی که ادّعا می­کند یائسه است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français