پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

مجوّز نبودن عسر و حرج برای طلاق ولایتی در غیر سه مورد فوق ← → 2. پرداخت نکردن نفقۀ واجب زوجه

3. اذیّت کردن زوجه و سوء معاشرت با وی

مسأله 661. اگر شوهر همسرش را آزار و اذیت کرده و بدون عذر شرعی با وی بدرفتاری و تند خویی می­نماید، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه نماید تا وی را از ایذاء و ظلم به همسر باز دارد و او را به معاشرت به معروف و خوش‌رفتاری (امساک به معروف) ملزم نماید.
پس اگر طریقۀ مذکور تأثیر نداشت، حاکم شرع می‌تواند در صورت امکان زوج را به شیوه‌ای که صلاح بداند مانند حبس و... تعزیر ­نماید تا وی متنبّه شده و رفتار خویش را اصلاح نماید.
امّا در صورتی که این روش ممکن نبوده یا نفعی نداشته باشد، زن می­تواند مطالبۀ طلاق نماید و چنانچه شوهر از طلاق امتناع ورزد و امکان اجبار وی بر این امر نباشد، حاکم شرع می­تواند زوجه را با رعایت شرایط شرعی طلاق دهد.
شایان ذکر است، طلاق در این مورد، از نوع طلاق بائن است وزوج در ایّام عدّه، حقّ رجوع ندارد.
مجوّز نبودن عسر و حرج برای طلاق ولایتی در غیر سه مورد فوق ← → 2. پرداخت نکردن نفقۀ واجب زوجه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français