پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

2. تلقیح مصنوعی خارج از فضای رحم ← → 1. تلقیح مصنوعی داخل رحمی / تلقیح زن با منی غیر شوهر

تلقیح زن با منی شوهر

مسأله 709. تلقیح مصنوعی زن با منى شوهرش با استفاده از ابزار پزشکی و غیر آن[1] در حال حیات او (شوهر) جایز است؛
البتّه اگر تلقیح مصنوعی مذکور با ارتکاب امور حرام (مانند کشف عورت، نگاه و لمس آن هرچند توسط پزشک همجنس) همراه باشد، فقط در صورت ضرورت و اضطرار جایز می­باشد؛[2]
امّا بنابر احتیاط واجب، باید از انجام این کار بعد از وفات شوهر اجتناب شود و چنانچه تلقیح بعد از فوت شوهر صورت گیرد، فرزندی که متولّد می­شود، هرچند به او منتسب است، ولی از وی ارث نمیبرد.

[1]. شیوۀ تلقیح مصنوعی مذکور، مشابه آنچه در صفحۀ «297»، پاورقی «1» ذکر شد، می­باشد.
[2]. مانند اینکه باردار نشدن برای زن، ضرر قابل توجّه داشته یا موجب مشقّت و سختی فوق‌العاده باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) و باروری با شیوه­های مشروع دیگر، امکان‌پذیر نبوده یا ضرری یا حرجی باشد؛ توضیح بیشتر در شرط (الف)، از مسألۀ «710» ذکر می­شود.
2. تلقیح مصنوعی خارج از فضای رحم ← → 1. تلقیح مصنوعی داخل رحمی / تلقیح زن با منی غیر شوهر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français