پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

دیه قطع اعضای جنین ← → مقدار دیۀ سقط جنین

مراحل تکامل جنین

مسأله 734. خلقت جنین در فاصله زمانی سه تا چهار ماه از انعقاد نطفه، کامل گردیده و سپس روح انسانی در او دمیده می­شود.
مشهور نزد فقهای عظام - رضوان الله تعالی علیهم - در زمان‌بندی مراحل اولیۀ جنینی، آن است که جنین چهل روز نطفه است و پس از آن، چهل روز خون بسته (عَلَقه) و بعد از آن، چهل روز پاره گوشت (مُضْغه) می‌باشد؛
ولی این تحدید و تعیین زمانی محلّ اشکال یا منع است. بنابراین، فرد در مورد دیۀ سقط جنین تا زمانی که ثابت نشده[1] جنین از یک مرحله به مرحله بعد انتقال یافته، می­تواند به مقدار کمتر اکتفاء کند، هرچند احتیاط مستحب است در صورت شک نسبت به انتقال جنین از یک مرحله به مرحله بعد، در مقدار دیه با صلح و مانند آن توافق نمایند.

[1]. ثابت شدن انتقال جنین به مرحلۀ بعد با روش­های علمی جدید نیز کافی است.
دیه قطع اعضای جنین ← → مقدار دیۀ سقط جنین
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français