پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

تقسیم وقف از جهت مفهوم و ارکان ← → وقف / فضیلت وقف

تعریف و اقسام وقف / تعریف وقف

مسأله 763. کسی که مالی را وقف می‌کند، در حقیقت آن را از ملک خویش خارج کرده و پس از وقف، خودش یا دیگران نمی‌توانند آن را بفروشند یا به کسی ببخشند و نیز کسی از آن ارث نمی‌برد؛
البتّه، فروختن مال وقفی، در برخی موارد استثنایی که در مسائل بعد ذکر می‌شود، جایز می‌باشد.[1]

[1]. موارد جواز فروش مال وقفی در جلد سوّم، مسائل «163 تا 165» و برخی توضیحات آن در همین جلد، مسائل «912 تا 915» ذکر شد.
تقسیم وقف از جهت مفهوم و ارکان ← → وقف / فضیلت وقف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français