پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

1. وقف بر عین خاص ← → تقسیم وقف از جهت مفهوم و ارکان

اقسام نوع دوّم وقف

مسأله 765. وقف نوع دوّمی که در مسألۀ قبل ذکر شد، از جهت «موقوفٌ علیه» به سه قسم تقسیم می‌شود: 1. وقف بر عین خاص؛ 2. وقف بر عنوان قابل انطباق بر افراد؛ 3. وقف بر جهت. توضیح این اقسام، در مسائل بعد ذکر می‌گردد.
1. وقف بر عین خاص ← → تقسیم وقف از جهت مفهوم و ارکان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français