پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

وقف منفعت و انتفاع ← → کیفیّت مالکیّت موقوف علیه نسبت به منافع مال وقفی

حکم فضای بالا و پایین ملک وقفی

مسأله 772. اگر در زمینی که به عنوان مسجد وقف شده، ساختمانی چند طبقه بسازند، تمام طبقات و همین طور زیرزمین آن، حکم مسجد را دارد؛ مگر آنکه واقف در هنگام وقف، ارتفاع یا عمق خاصّی را به عنوان محدودۀ مسجد لحاظ کرده باشد؛
این حکم در حسینیّه، مدرسه و سایر موقوفات - چه عام و چه خاص - نیز جاری است.
وقف منفعت و انتفاع ← → کیفیّت مالکیّت موقوف علیه نسبت به منافع مال وقفی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français