پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

1. انشاء وقف صورت بگیرد ← → وقف اعم از انتفاع و منفعت

شرایط تحقّق وقف

مسأله 777. برای محقّق شدن وقف، باید شرایط ذیل مراعات گردد:
1. انشاء وقف صورت بگیرد؛
2. وقف، موقّت و برای مدّت خاصّی نباشد؛
3. وقف، منقطع الاوّل نباشد؛
4. وقف، ‌معلّق و وابسته به امر دیگر نباشد (وقف تعلیقی نباشد)؛
5. واقف، مال را بر خودش وقف نکند (وقف بر نفس نباشد)؛
6. مال وقفی تحویل داده شود (در برخی از موارد).
توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می‌گردد.
1. انشاء وقف صورت بگیرد ← → وقف اعم از انتفاع و منفعت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français