پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

4. وقف، معلّق و وابسته به امر دیگر نباشد (وقف تعلیقی نباشد) ← → 2. وقف، موقّت و برای مدّت خاصّی نباشد

3. وقف، منقطع‌ الاوّل نباشد

مسأله 789. اگر فرد مال خود را وقف کند و ابتدای آن را مدّتی بعد قرار دهد؛ مثلاً بگوید: «مالم از اوّل سال آینده وقف باشد»، چنین وقفی که «منقطع ‌الأوّل» نامیده می‌شود، باطل است.[1]
همین طور، اگر وی چنین قصدی نداشته باشد، ولی شرعاً مدّتی از اوّل آن باطل باشد؛ مثل آنکه مالی را برای خود و پس از وفاتش برای اولاد خویش وقف نماید.[2]

[1]. آنچه در مسألۀ «795» ذکر می­شود، از همین قبیل است.
[2]. در مسائل بعد ذکر می‌شود که وقف انسان برای خود باطل است.
4. وقف، معلّق و وابسته به امر دیگر نباشد (وقف تعلیقی نباشد) ← → 2. وقف، موقّت و برای مدّت خاصّی نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français