پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

1. قبلاً وقف نشده باشد ← → شرط اختصاصی وقف مسجد

شرایط مالی که وقف می‌شود (عین موقوفه)

مسأله 824. مالی که وقف می‌شود باید دارای شرایط ذیل باشد:
1. قبلاً‌ وقف نشده باشد؛
2. خود شیء (عین) باشد، نه منفعت و حقّ و دین؛
3. استفادۀ حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود؛
4. شرعاً‌ دارای مالک یا در حکم آن باشد؛
5. حقّ فرد دیگری به آن تعلّق نداشته باشد؛
6. با استفاده از بین نرود؛
7. معیّن باشد.
توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
1. قبلاً وقف نشده باشد ← → شرط اختصاصی وقف مسجد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français