پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حبس و ملحقات آن / حبس / تعریف حبس ← → حقّ ‌التّولیه (حقّ الزّحمۀ متولّی)

‏ناظر بر متولّی و نظارت استطلاعی و استصوابی

مسأله 977. واقف می‌تواند برای متولّی «ناظر» قرار دهد و ‌کیفیّت نظارت ناظر توسط واقف در هنگام وقف تعیین می‌شود و به هر یک از دو صورت ذیل قابل تعیین است:
الف. نظارت استطلاعی یا اطلاعی؛ ‌هدف و مقصود در این نوع نظارت تنها اشراف ناظر بر متولّی و مطّلع بودن وی از کارهای او جهت حصول اطمینان در عمل به وقف می‌باشد. بنابراین، در این گونه موارد متولّی لازم نیست برای هر کاری که انجام می‌دهد از ناظر اجازه بگیرد.[1]
ب. نظارت استصوابی؛ هدف از این نوع نظارت اعمال نظر ناظر است و باید کارهای متولّی قبل از انجام، به تأیید و تصویب وی برسد.[2]
شایان ذکر است، اگر معلوم نباشد مقصود واقف از تعیین ناظر به صورت نظارت استطلاعی بوده یا استصو‌ابی، باید هر دو امر رعایت گردد.

[1]. در مواردی که متولّی وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد، ‌ناظر وظیفۀ تذکّر و پیگیری دارد.
[2]. در غیر این صورت، کارهایی که متولّی انجام داده از قبیل معاملات و مانند آن، حکم فضولی را دارد.
حبس و ملحقات آن / حبس / تعریف حبس ← → حقّ ‌التّولیه (حقّ الزّحمۀ متولّی)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français