پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

وظایف کسى که نشانه‌‌هاى مرگ را در خود مى بیند ← → واجب بودن عمل به وصیّت و حرمت تغییر آن

تعریف وصیّت و اقسام آن / تعریف وصیّت و حکم واجب یا مستحب بودن آن

مسأله 998. «وصیّت» آن است که انسان دربارۀ امورى که اختیار آنها با اوست برای بعد از مرگ خود سفارش نماید.
وصیّت در اصل مستحب است، امّا در بعضى از موارد واجب مى­شود؛ مانند برخی از صورت­های مسائل «999 تا 1005».
وظایف کسى که نشانه‌‌هاى مرگ را در خود مى بیند ← → واجب بودن عمل به وصیّت و حرمت تغییر آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français