پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

1. مال مورد وصیّت قابلیّت انتقال به دیگری را داشته باشد ← → وصیّت برای بچّۀ نابالغ و قرار دادن حقّ تصرّف در مال مورد وصیّت برای غیر ولیّ شرعی

شرایط آنچه مورد وصیّت واقع شده است (موصیٰ به)

مسأله 1041. آنچه مورد وصیّت قرار می‌گیرد باید دارای شرایط ذیل باشد:
1. مال مورد وصیّت، قابلیّت انتقال به دیگری را داشته باشد؛
2. مال مورد وصیّت، منفعت حلال قابل توجّه داشته باشد؛
3. مورد وصیّت، عمل حرام یا سفیهانه نباشد؛
4. بیش از ثلث نباشد.
توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌گردد.
1. مال مورد وصیّت قابلیّت انتقال به دیگری را داشته باشد ← → وصیّت برای بچّۀ نابالغ و قرار دادن حقّ تصرّف در مال مورد وصیّت برای غیر ولیّ شرعی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français