پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

3. مورد وصیّت عمل حرام یا سفیهانه نباشد ← → 1. مال مورد وصیّت قابلیّت انتقال به دیگری را داشته باشد

2. مال مورد وصیّت منفعت حلال قابل توجّه داشته باشد

مسأله 1043. در وصیّت تملیکی یا عهدی در مورد اموال، باید مال مورد وصیّت، منفعت حلال قابل توجّه داشته باشد. بنابراین، وصیّت نسبت به شراب یا خوک یا وسایل قِمار یا آلات موسیقی حرام صحیح نمی­باشد.
همین طور، در وصیّت نسبت به منافع مال، لازم است آن منفعت، حلال و قابل توجّه باشد. بنابراین، وصیّت نسبت به منافع وسائل مختصّ قمار یا موسیقی حرام، باطل است.
3. مورد وصیّت عمل حرام یا سفیهانه نباشد ← → 1. مال مورد وصیّت قابلیّت انتقال به دیگری را داشته باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français