پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

احکام وصیّت بیشتر از ثلث ← → مواردی که از اصل مال متوفّیٰ پرداخت می­شود

مواردی که از ثلث مال پرداخت می­شود

مسأله 1050. نمازها و روزه­های قضایی که بر عهدۀ وصیّت کننده بوده و کفّارات­ و آنچه با نذر و عهد و قسم بر او واجب شده مانند حج نذرى، از اصل مال پرداخت نمی­شود و تنها در صورت وصیّت، از «ثلث مال» ادا می­گردد و اگر متوفّیٰ نسبت به آنها وصیّت نکرده باشد، بر ورثه لازم نیســت از ثلث مال، موارد مذکور را ادا نماینــد.[1]
مسأله 1051. اگر فردی زکات فطره­اش را نپردازد و بمیرد، زکات مذکور دین محسوب نمی‌شود تا از اصل ماترک خارج شود؛ البتّه، اگر به پرداخت آن از ثلث مال وصیّت کرده، باید به وصیّتش عمل شود.
مسأله 1052. وصیّت به خیرات و مبرّات و صرف مال در امور مستحبی یا مباح و مانند آن، از ثلث مال پرداخت می­شود.[2]

[1]. البتّه، نماز و روزه قضای پدر - با توضیحی که در جلد اوّل، فصل «نماز» و فصل «روزه» بیان شده - بنابر احتیاط واجب بر عهدۀ پسر بزرگ‌‌‌‌تر می­باشد.
[2]. مانند اینکه فرد وصیّت کرده از مالش برای حج یا عمرۀ مستحبی یا زیارت اربعین حضرت ابا عبداللّه الحسین یا روزِۀ مستحبی ماه رجب و شعبان، به نیابت از وی اجیر بگیرند یا مالش را صرف عزاداری امام حسین ، خواندن زیارت عاشورا یا تلاوت قرآن کریم و اهدای ثواب آن به وی، برگزاری جشن غدیر یا جشن نیمۀ شعبان نمایند.
احکام وصیّت بیشتر از ثلث ← → مواردی که از اصل مال متوفّیٰ پرداخت می­شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français