پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ترقّی قیمت و افزایش ارزش بازاری ثلث متوفّیٰ ← → عدم امکان فروش مال مورد وصیّت به قیمت واقعی آن

از بین رفتن بخشی از اموال متوفّیٰ قبل از عمل به وصیّت

مسأله 1083. اگر قسمتی از اموال وصیّت کننده بعد از وفاتش تلف شود یا غصب گردد، واجب است آنچه از «اصل مال» پرداخت می­شود[1] را از باقیماندۀ دارایی متوفّیٰ بپردازند، هرچند تمام آن را فرا گیرد و موجب شود تمام اموال وی صرف گردد.
مسأله 1084. اگر فردی به ثلث اموالش به‌طور مشاع وصیّت نماید و بعد از وفاتش قبل از عمل به وصیّت قسمتی از مال وی تلف شود، مقدار مال تلف شده بر ثلث متوفّیٰ و باقیماندۀ اموال (دو سوّم) که سهم ورثه است توزیع می­شود و به همان نسبت، کسر و نقصان بر هر دو وارد می­شود؛
امّا اگر فرد به مال معیّنی - مانند وسیلۀ نقلیه ­اش - وصیّت نماید و قبل از عمل به وصیّت، مال مذکور از بین برود، تلف فقط به مورد وصیّت وارد شده و از سهم ورثه چیزی کسر نمی‌گردد.[2]

[1]. توضیح واجباتی که از اصل مال پرداخت می­شود، در مسأله «1049» ذکر شد.
[2]. در هر یک از دو صورت فوق، اگر مال بر اثر «اتلاف» فردی چه از ورثه یا غیر ورثه از بین برود، وی ضامن است.
ترقّی قیمت و افزایش ارزش بازاری ثلث متوفّیٰ ← → عدم امکان فروش مال مورد وصیّت به قیمت واقعی آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français