پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

عدم امکان عمل به وصیّت ← → وصیّت به ثلث بدون ذکر موارد مصرف آن

اضافه آمدن ثلث بعد از عمل به وصایا

مسأله 1091. اگر فرد وصیّت نماید: «از ثلث اموالم به وصایای ذیل عمل کنید...» و اموری مانند نماز و روزۀ قضا، کفّارات، ردّ مظالم هر یک به مقدار معیّن را ذکر نماید، چنانچه بعد از عمل به وصایای متوفّیٰ مقداری از ثلث اموالش باقی بماند، لازم است مقدار باقیمانده، مطابق با مسألۀ قبل برای وی هزینه شود و ورثه از آن ارث نمی­برند؛[1]
البتّه، اگر نشانه و قرینه­ای باشد که وصیّت کننده مقدار مازاد بر وصایای خویش را برای خود نخواسته، مطابق آن عمل می­شود.

[1]. در موارد شک در اینکه وصیّت کننده تمام ثلث را برای خود خواسته یا نه، قاعده آن است که اگر وصیّت کننده اسم ثلث را برده، باقیماندۀ ثلث که زیاده بر وصایا می­باشد مربوط به اوست و به ورثه ارث نمی­رسد؛ امّا اگر وی اسمی از ثلث نبرده و فقط وصیت به وصایای معیّنی کرده، چنانچه بعد از عمل به وصایا چیزی از ثلث باقی بماند، مربوط به ورثه است.
عدم امکان عمل به وصیّت ← → وصیّت به ثلث بدون ذکر موارد مصرف آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français