پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

2. بالغ باشد (بنابرمشهور) ← → احکام وصیّ / شرایط وصیّ

1. عاقل باشد

مسأله 1107. وصیّ قراردادن مجنون صحیح نیست و اگر انسان شخص عاقلی را وصیّ قرار دهد، سپس شخص مذکور دیوانه شود، در صورتى که جنون او دائمى باشد، وصایت وی باطل مى­شود و اگر ادوارى باشد، تصرّفات او در حال هوشیارى صحیح می­باشد.
2. بالغ باشد (بنابرمشهور) ← → احکام وصیّ / شرایط وصیّ
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français