پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

تعیین وصیّ دیگر توسط وصیّ ← → اختلاف بین دو یا چند وصیّ در عمل به وصیّت

فاقد شرایط شدن دو یا چند وصیّ

مسأله 1123. اگر کسى دو نفر را به صورت اشتراکى وصىّ قرار دهد، چنانچه یکى از آن دو، بعضی از شرایط وصیّ بودن را از دست بدهد مثل اینکه بمیرد یا دیوانه شود، چنانچه معلوم باشد که مقصود وصیّت کننده در چنین صورتى مستقل بودن وصیّ دیگر است، وی به تنهایی مطابق وصیّت عمل می­نماید، وگرنه حاکم شرع یک نفر دیگر را به جاى او معیّن میکند، تا هر دو با موافقت هم به وصیّت عمل نمایند؛
امّا اگر هر دو نفر بعضی از شرایط وصیّ بودن را از دست بدهند، حاکم شرع دو نفر دیگر را به جای آنان معیّن میکند، ولى در این صورت چنانچه یک نفر بتواند وصیّت را عملى کند، معیّن کردن دو نفر لازم نیست.
تعیین وصیّ دیگر توسط وصیّ ← → اختلاف بین دو یا چند وصیّ در عمل به وصیّت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français