پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

موارد امین بودن وصیّ و حکم خیانت وی ← → عدم توانایی وصیّ در عمل به وصیّت به صورت انفرادی

تعیین نشدن وصیّ توسط وصیّت کننده

مسأله 1128. اگر وصیّت کننده برای عمل به وصایای خویش وصیّ معیّن نکرده باشد،[1] امر تعیین وصیّ با حاکم شرع می­باشد و اگر دسترسى به حاکم شرع یا نمایندۀ او ممکن نباشد، بعضی از مؤمنین عادل این کار را عهده­دار مى­شوند.
مسأله 1129. اگر وصیّت کننده ولایت وصیّ را مقیّد به مورد خاصّی نماید، مانند فروش مغازه­اش و صرف آن بر فقرا و برای اجرای سایر وصایا وصیّ معیّن نکند، ولایت برای اجرای سایر وصایا با حاکم شرع یا کسی که وی منصوب کرده می‌باشد.
مسأله 1130. اگر وصیّت کننده فردی را به عنوان وصیّ انتخاب کرده باشد و وی قبل از عمل به تمام وصایا بمیرد، در صورتی که وصیّت کننده برای بعد فوت او وصیّ دیگری معیّن نکرده، اختیار تعیین وصیّ با حاکم شرع می­باشد.

[1]. مثل اینکه وصیّت کننده بگوید: «وصیّت مى­کنم از جانب من حج به جا آورده شود یا به نیابت از من نماز و روزۀ قضا انجام شود» و شخصی را به عنوان وصیّ برای اجرای وصیّت معیّن نکند.
موارد امین بودن وصیّ و حکم خیانت وی ← → عدم توانایی وصیّ در عمل به وصیّت به صورت انفرادی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français