پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

تفاوت نظر اجتهادی یا تقلیدی وصیّت کننده با وصیّ در عمل به وصیّت ← → موارد امین بودن وصیّ و حکم خیانت وی

اجرت کار وصیّ

مسأله 1134. اگر بین وصیّت کننده و وصیّ نسبت به مقدار اجرت کارهایی که وی انجام می­دهد توافقی نشده باشد و نشانه و قرینه­ای بر اینکه مقصود وصیّت کننده، انجام کارها به صورت مجّانی است نباشد، چنانچه عمل به وصیّت از اعمالی است که عرفاً اجرت به آن تعلّق می­گیرد، وصیّ مستحقّ اجرت المثل عمل خویش می­شود؛ مگر آنکه به قصد مجانیّت آن را انجام داده باشد.[1]

[1]. شایان ذکر است، حکم اجرت کسی که به عنوان «قیّم شرعی بر ایتام» تعیین می­شود، در مسألۀ «1146» خواهد آمد.
تفاوت نظر اجتهادی یا تقلیدی وصیّت کننده با وصیّ در عمل به وصیّت ← → موارد امین بودن وصیّ و حکم خیانت وی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français