پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

فوت ناظر ← → اقسام ناظر / ناظر استطلاعی (اطلاعی)

نظارت استصوابی

مسأله 464. در این نوع نظارت، وصیّت کننده ناظر را مشاور وصیّ قرار می­دهد به گونه­اى که بدون اذن و موافقت او به وصیّت عمل نکند؛
در این صورت، هرچند وصىّ مستقل در تصرّف و اجرای وصیّت است، ولى در تصمیم‌گیری و اظهار‌نظر مستقل نیست و تصرّفات او بدون موافقت ناظر نافذ نمی‌باشد. بنابراین، در مثال مسألۀ قبل، اگر ناظر با اجیر گرفتن شخصی که وصىّ معیّن کرده موافقت نکند، اجیر گرفتن او صحیح نیست و لازم است کسى را که هر دو نفر بر آن اتّفاق نظر دارند به عنوان اجیر انتخاب نماید.
فوت ناظر ← → اقسام ناظر / ناظر استطلاعی (اطلاعی)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français