پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

محدودۀ ولایت قیّم ← → راه‌های اثبات نظارت (ناظر بودن)

احکام قیّم / قرار دادن قیّم از طرف پدر یا جدّ پدری

مسأله 1143. پدر یا پدربزرگ پدرى می­توانند با وصیّت کردن برای فرزند یا نوۀ نابالغ یا مجنون یا سفیه[1] خویش، یک یا چند نفر را به عنوان «قیّم و ولیّ شرعی» تعیین نمایند[2] که تفصیل احکام و شرایط آن در جلد سوّم فصل «حَجْر» بیان گردید.
همین طور، می­توانند فردی را به عنوان «ناظر بر قیّم» قرار دهند.[3]

[1]. ولایت بر مجنون یا سفیه در صورتی که وی در حالت جنون یا سفیه بودن بالغ شده، با پدر یا جدّ پدری یا وصیّ تعیین شده از جانب آنان است و اگر بعد از بلوغ و رشد مجنون یا سفیه شده، در اینکه ولایتش با «پدر و جدّ پدری یا وصیّ در صورت فوت پدر و جدّ پدری» آنهاست یا با «حاکم شرع»، مسأله محلّ اشکال است، که توضیح آن در جلد سوّم، فصل «حَجْر» ذکر شد.
[2]. در صورت متعدّد بودن «قیّم­ها»، حکم مستقل یا غیر مستقل بودن آنان مانند وصیّ می­باشد، که در مسألۀ «1120» ذکر شد.
[3]. کیفیّت نظارت در مسائل قبل ذکر شد.
محدودۀ ولایت قیّم ← → راه‌های اثبات نظارت (ناظر بودن)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français