پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

نکات قابل توجّه در نگارش وصیّت‌نامه ← → یافتن دست نوشته‌ای از متوفّی که حاکی از وصیّت وی باشد

تعارض گفتۀ فرد با بیّنه در مورد وصیّت یا عدم وصیّت وی

مسأله 1151. اگر به فردی گفته شود: «آیا در مورد فلان موضوع وصیّت کرده­ای؟» و وی بگوید: «نه»، ولی بیّنه شهادت دهند که وی وصیّت کرده است، شهادت بیّنه پذیرفته می‌شود و به گفتۀ وی اعتنا نمی­شود؛
البتّه، اگر قصدش از انکار وصیّت انشای عدول از وصیّت باشد، عدول مذکور صحیح است و رجوع از وصیّت محقّق می­شود.
همچنین، اگر به فردی گفته شود: «آیا در مورد فلان موضوع وصیّت کرده­ای؟» و وی بگوید: «بلی»، ولی بیّنه شهادت دهند که وی وصیّت نکرده است، در صورتی که قصد وی خبر دادن باشد،[1] شهادت بیّنه پذیرفته می­شود و به گفتۀ وی اعتنا نمی­شود؛ امّا اگر قصدش انشای وصیّت باشد، صحیح است و وصیّت محقّق می­شود.

[1]. اخبار از وصیّت.
نکات قابل توجّه در نگارش وصیّت‌نامه ← → یافتن دست نوشته‌ای از متوفّی که حاکی از وصیّت وی باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français