پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

عَوْل و تَعْصیٖب / عَوْل ← → احکام حَبْوَه

مواردی که ارث به امام(علیه السلام) می‌رسد

مسأله 1285. اگر متوفّیٰ هیچ وارثی نداشته باشد،[1] اموال او به امام(علیه السلام) ارث می‌رسد.
مسأله 1286. اگر فردی که هیچ وارثی ندارد، وصیت به صرف تمام اموال خود در امور خیر و مانند آن کرده باشد، چنین وصیتی فقط نسبت به ثلث اموالش صحیح است و دو سوّم دیگر اموال وی، به امام(علیه السلام) ارث می­رسد.
مسأله 1287. اختیار آنچه به امام(علیه السلام) ارث می­رسد، در زمان حاضر با حاکم شرع می­باشد و مصارف آن همان مصارفی است که در مورد سهم امام(علیه السلام) از خمس بیان شده است.
مسأله 1288. اگر میّت هیچ وارثی غیر از «زوج» نداشته باشد، تمام اموال وی به زوج ارث می­رسد و اگر میّت هیچ وارثی غیر از «زوجه» نداشته باشد، یک چهارم اموال وی سهم الارث زوجه می ­باشد[2] و باقیماندۀ آن به امام(علیه السلام) ارث می­رسد که مورد مصرف آن در مسألۀ قبل بیان شد.[3]

[1]. منظور آن است که میّت هیچ وارثی از «طبقات سه‌گانۀ ارث» نداشته باشد و نیز مولایی که او را آزاد کرده یا فردی که ضامن جریره­اش شده، نداشته باشد؛ توضیح موارد مذکور در کتاب منهاج الصالحین، ج3، فصل «الإرث»، مبحث «الإرث بالولاء» ذکر شده است.
[2]. با توضیحی که در ارث زوجه ذکر شد.
[3]. حکم مذکور مربوط به زوج و زوجه در «عقد دائم» می­باشد.
عَوْل و تَعْصیٖب / عَوْل ← → احکام حَبْوَه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français