پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

تسبیب در قتل ← → قتل فردی به اعتقاد مهدور الدّم بودن وی

شراکت در قتل

مسأله 1332. در تحقّق عنوان قتل (عمد یا غیر عمد) استقلال شرط نیست. بنابراین، اگر دو یا چند نفر قاتل فردی محسوب شوند، مثل اینکه هر دو با ضربات چاقو وی را به قتل برسانند، طوری که عرفاً قتل مستند به همگی آنان باشد، احکام قتل (قصاص یا دیه حسب مورد) برای هر یک از آنان جاری می­شود.
تسبیب در قتل ← → قتل فردی به اعتقاد مهدور الدّم بودن وی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français