پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم قتل در ماه‌های حرام ← → جنس و مقدار دیۀ قتل

مدّت پرداخت دیه

مسأله 1357. در مواردی که قتل عمد موجب دیه می­شود، بر فرد قاتل لازم است در صورت توانایی مالی، دیه را در مدّت «یک سال قمری» بپردازد.
مسأله 1358. دیۀ قتل شبه عمد در صورت توانایی مالی قاتل، در مدّت «سه سال قمری» دریافت می­شود، هرچند احتیاط مستحب است که قاتل آن را در مدّت «دو سال قمری» بپردازد.
مسأله 1359. «عاقله» دیۀ قتل خطایی را باید در مدّت «سه سال قمری» بپردازند؛ البتّه، این دیه در مدّت سه سال، هر سالی «یک سوّم» قسط‌بندی می­شود، ولی جایز است یک دفعه نیز آن را ادا نمایند.
مسأله 1360. حکم مذکور در مسائل «1357 تا 1359» در مورد مدّت پرداخت دیه، نسبت به دیۀ غیر قتل نیز جاری است.
حکم قتل در ماه‌های حرام ← → جنس و مقدار دیۀ قتل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français