پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

دیۀ قطع بینی ← → دیۀ آسیب به پلک چشم

دیۀ قطع یا کری گوش

مسأله 1371. اگر فردی تمام دو گوش شخصی را ببُرد یا کارى کند که هر دو گوش او کر شود و شنوایی آن به‌طور کامل از بین برود، باید دیۀ قتل بدهد و اگر تمام یک گوش او را ببرد یا یک گوش را کر کند، باید نصف دیۀ قتل را بپردازد.
مسأله 1372. دیۀ قطع یا از بین بردن نرمۀ گوش به تنهایی، یک ششم دیۀ قتل می­باشد.[1]
مسأله 1373. اگر فردی دو گوش کسی را قطع نماید و شنوایی او را نیز از بین ببرد، باید دو دیۀ قتل - یکی جهت بریدن دو گوش و دیگری جهت از بین رفتن قوّۀ شنوایی - بپردازد.

[1]­. شایان ذکر است، چنانچه شخص صدمه دیده «مؤنّث» باشد، برای محاسبۀ دیۀ آن به مسألۀ «1390» رجوع شود.
دیۀ قطع بینی ← → دیۀ آسیب به پلک چشم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français