پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

دیۀ آسیب‌های «سر وصورت» ← → دیه زوال عقل

تفاوت دیۀ مرد و زن در قطع اعضا و سایر آسیب‌های بدنی

مسأله 1390. دیۀ قتل زن، همان طور که در مسألۀ «1351» بیان شد، «نصف» دیۀ قتل مرد می­باشد و این حکم در مورد قطع اعضا و سایر آسیب­های بدنی که دیۀ آنها «مساوی یا بیشتر از ثلث دیۀ کامل» می­باشد، جاری است و دیۀ آنها در مورد زن «نصف» دیۀ مذکور برای مرد می­باشد؛
ولی نسبت به قطع اعضا و سایر آسیب‌های بدنی که دیۀ آنها «کمتر از ثلث دیۀ کامل» می­باشد، دیۀ آنها در مورد زن «مساوی» دیۀ مذکور برای مرد می­باشد.
دیۀ آسیب‌های «سر وصورت» ← → دیه زوال عقل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français