پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

دیۀ شکستگی مچ دست ← → دیۀ شکستگی آرنج دست

دیۀ شکستگی ساعد دست

مسأله 1403. دیۀ شکستن «هر یک از ساعد دو دست» اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، یک سوم دیۀ کامل است[1] و دیۀ شکستن یکی از دو استخوان ساعد دست[2] اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، یک دهم دیۀ کامل[3] است.[4]

[1]. اگر ساعد به صورت معیوب و ناقص بهبود یابد، «أرش» ثابت می‌باشد و مناسب است به یک دوم دیۀ کامل مصالحه صورت گیرد.
[2]. ساعد دست از دو استخوان «زند زبرین» (radius) و «زند زیرین» (ulna) تشکیل شده است، «زند زبرین» استخوان بلند در سمت خارجی ساعد در طرف انگشت شست است که موازی با «زند زیرین» استخوان بلند در سمت داخلی ساعد و در طرف انگشت کوچک دست می­باشد و این دو استخوان مچ دست را به آرنج متّصل می­نمایند.
[3]. به عبارت دیگر، یک پنجم دیۀ قطع یک دست که برابر با «100» دینار یا یک دهم دیۀ کامل است.
[4]. امّا شکسته شدن هر دو استخوان ساعد دست، به منزلۀ شکسته شدن ساعد محسوب می­شود.
دیۀ شکستگی مچ دست ← → دیۀ شکستگی آرنج دست
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français